คำโกหกของฆาตกร

คำโกหกของฆาตกรต่อเนื่องในเขตที่ 16 the remains found in Petiot’s basement in 1944

คำโกหกของฆาตกร

คำโกหกของฆาตกร the remains found in Petiot’s basement in 1944 เป็นย่านที่พักอาศัยของคนรวยประจำกรุงปารีสในเขตที่ 16 เรารู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของหอไอเฟล อาคารแบบเฮวส์แมเนียนสวย และบรรยากาศที่สงบเงียบ อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณหมอมาร์เซล เปทีโอ สามารถใช้หลบหนีความผิดจากการฆาตกรรม 27 ศพ ในปี 1943 ในช่วงที่ทหารนาซีได้เข้ายึดครองกรุงปารีส คุณหมอท่านนี้หลอกชาวยิวให้เข้ามาหลบที่บ้านของเขาโดยได้หลอกว่าจะช่วยพาหนีไปที่ประเทศอาร์เจนที่น่า แต่ก็ไม่นานก็มีคนพบศพชาวยิวเหล่านี้ที่ชั้นใต้ดินของบ้าน

Dr. Marcel Petiot – serial killerDr. Marcel Petiot standing trial in 1944
คุณหมอมาร์เซล เปทีโอ ได้เข้ารับคำพิพากษาในปี 1944 เขาได้ถูกจับกุมในปี 1944 หลังจากเพื่อนบ้านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นแปลกที่โชยออกมาจากบ้านของเขาจนถึงทุกวันนี้ ถนน Rue Le Sueur ยังกลายเป็นถนนที่มีแต่ลางร้ายเพราะชาวบ้านขนานนาม คุณหมอเปทีโว่าเป็นซาตานในร่างของมนุษย์…

Continue Reading